คาร์ซีท (Car seat)

Wiki Article

คาร์ซีท (Car seat)
คาร์ซีท


ความปลอดภัยเป็นเหตุผลสำคัญอันดับแรกที่คุณพ่อคุณแม่มีความห่วงใยและกังวลถึงลูกมากที่สุด แม้แต่ขณะเดินทางบนท้องถนน ถึงแม้เราจะขับรถระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงไม่ว่าเขาจะชนเราหรือว่าเราขับไปชนด้วยความไม่ตั้งใจ “คาร์ซีท” หรือ “เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก”จึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ๆ ในการเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์

คาร์ซีท (Car seat) มีกี่แบบ
หากแบ่งประเภทของคาร์ซีทจากการใช้งานตามช่วงอายุ เราจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ และในแต่ละประเภทยังแบ่งแยกย่อยได้อีกแบบละ 2 ประเภทอีกด้วยดังนี้


คาร์ซีท


1. คาร์ซีทสำหรับเด็กแรกเกิด

1.1 Carrier Car Seat คาร์ซีทแบบกระเช้า มีลักษณะเหมือนกับกระเช้าขนาดเล็กที่สามารถวางในรถได้เลย ติดตั้งโดยหันหน้าเข้าหาเบาะรถยนต์ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 18 เดือน ทั้งยังเป็นการนั่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กวัยแรกเกิด

1.2 Convertible Car Seat มีขนาดใหญ่กว่าคาร์ซีทแบบกระเช้าและมีฟังก์ชันการใช้งานมากมายสะดวกต่อการใช้งานเหมาะสำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึงเด็กโต ซึ่งปรับการใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ หันหน้าไปทางหน้ารถ (Forward facing) และหันหน้าเข้าหาเบาะรถ (Rear facing)

2. คาร์ซีทสำหรับเด็กโต

2.1 Forward Facing Car Seat มีลักษณะเบาะกว้าง พนักพิงหลังขนาดใหญ่และสูง เหมาะสำหรับเด็กที่สามารถนั่งชันหลังได้อย่างแข็งแรง ใช้ได้ตั้งแต่อายุ 1 – 12 ปี

2.2 Booster Car Seat มีลักษณะคล้ายกับแบบ Forward Facing Car Seat แต่จะไม่มีพนักพิงหลังและฟังก์ชันการใช้งานน้อยกว่า ซึ่งมีข้อดีตรงที่น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปที่นั่งชันหลังได้แข็งแรง โดยเดินทางระยะใกล้ ๆ ใช้เวลาไม่นาน

Report this wiki page